Asiointipalvelun taustakartta on uudistunut

Asiointipalvelussa näkyvä taustakartta on uudistunut. Taustakartan värejä ja tietosisältöä on karsittu. Tavoitteena on ollut luoda selkeä kartta, joka sopii paremmin muun tiedon taustalle. Tarkimmilla tasoilla rakennukset, tienimet ja osoitteet erottuvat selkeästi.