Kiinteistökaupan verkkopalveluun parannuksia 9.2.

Kiinteistökaupan verkkopalveluun tehtiin päivitys 9.2. Keskeisimpiä uusia ominaisuuksia ovat luovutuskirjan lukitseminen ja asiointimaksun maksamisen mahdollistaminen myös ostajalle. Samalla palvelun nimi muuttui Kiinteistövaihdannan palveluksi.

Kiinteistönvälittäjä voi lukita luovutuskirjan

Kiinteistönvälittäjä voi tehdä kauppakirjan asiakkaan antamalla valtakirjalla ja pyytää osapuolilta siihen allekirjoitukset ilman huolta, että osapuolet voivat muokata sisältöä. Tämän mahdollistaa toiminto, jolla luovutuskirjan voi lukita asiakirjarajapinnan lisäksi myös käyttöliittymässä. Lukitseminen edellyttää valtuutusta, eli vain valtakirjalla toimiessa voi lukitsemisen tehdä.

Ostaja voi maksaa asiointimaksun

Asiointimaksun voi jatkossa maksaa myös ostaja. Ainoa edellytys asiakirjan valmistumiselle on, että ennen viimeistä allekirjoitusta asiointimaksu on maksettu. Näin maksun voi siis tarvittaessa hoitaa kuka tahansa osapuolista.

Automaatiokäsittely kirjaamisasioille

Kirjaamisasioissa otettiin käyttöön hakemuksen automaatiokäsittely. Kiinteistökaupan verkkopalvelun kautta tehdyt sähköisen panttikirjan siirtohakemukset käsitellään vireille tulon jälkeen välittömästi automaattisesti.

Tieto hakemuksen vireilletulosta ja ratkaisusta toimitetaan hakijalle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti sisältää tiedon hakemuksesta, kiinnityksen asianumerosta ja sähköisen panttikirjan uudesta saajasta. Hakemuksen ratkaisijana on Maanmittauslaitos.

Sähköpostilla toimitettu ilmoitus korvaa aiemmin toimitetun päätösasiakirjan. Mikäli hakemus ei ohjaudu automaatiokäsittelyyn, käsitellään hakemus manuaalisesti ja hakijalle lähetetään päätösasiakirja kuten ennenkin.

Automaatiokäsittelyä laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan myös kiinnityksen vahvistamista niissä hakemuksissa, jotka ovat tulleet vireille palvelun kautta.

Jatkossa kiinnityksestä vain sähköinen panttikirja

Maakaari muuttuu 1.6.2017 alkaen siten, että kiinnityksen vahvistamisessa ja kiinnityksen muuttamisessa ei enää anneta kirjallisia panttikirjoja. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.6. jälkeen haetuista uusista kiinnityksistä tai kiinnityksen muutoksista myönnetään vain sähköisiä panttikirjoja.

Maanmittauslaitos suosittelee jo tässä vaiheessa, että uusissa kiinnityshakemuksissa pyydetään sähköisiä panttikirjoja.

Valtaosa panttikirjoista sähköisiksi syksyllä 2017

Syksyllä 2017 tehdään myös massakonversio, jossa suurin osa kirjallisista panttikirjoista muunnetaan sähköisiksi. Tätä varten Maanmittauslaitos tekee yhteistyötä pankkien kanssa, joiden hallussa enemmistö panttikirjoista on.

Uusi nimi Kiinteistövaihdannan palvelu

Kiinteistökaupan verkkopalvelun nimi vaihtui versiovaihdon yhteydessä 9.2. Nimi Kiinteistövaihdannan palvelu kuvaa vanhaa nimeä paremmin sitä, miten palvelu tukee koko kiinteistövaihdannan prosessia pelkän kiinteistökaupan sijaan.

Lue asiakaskokemus: Kiinteistövälittäjä Teppo Tuijula

Toimin kiinteistönvälittäjänä ja yrittäjänä yhdessä puolisoni kanssa Solid House Oy LKV:ssa. Olin jo aikaisemmin ottanut käyttöön sähköiset pankkitunnuksilla allekirjoitettavat toimeksiantosopimuksen ja ostotarjouskäsittelyn. Sähköinen kiinteistökauppa on siis vähintään luonnollinen jatkumo edellisille.

Maanmittauslaitoksen avuliaan ja osaavan henkilökunnan kannustamana toimitin ensimmäisen sähköisen kiinteistökaupan tammikuussa 2017. Olimme jo aikaisemmin lyöneet lukkoon myyjien ja ostajien kanssa kauppapäivän. Kun ehdotin heille, että tehdäänkin kaupat nykyaikaiseen tapaan sähköisesti ja kun vielä osapuolten pankitkin innostuivat, asia oli selvä.

Vaikka sähköisen kiinteistökaupan toteuttaminen ei edellytä, että osapuolet ovat samaan aikaan tavattavissa tai edes samassa paikassa, halusimme kuitenkin järjestää yhteisen tilaisuuden: olihan kyseessä ostajille ja myyjille merkittävä tapahtuma. Tilaisuudessa sitten kukin vuorollaan allekirjoitti kauppakirjan pankkitunnuksillaan. Pankin edustaja maksoi kauppasumman ja myyjän pankista lähetettiin sähköinen panttikirja.

Kaikki tapahtui erittäin jouhevasti ja nopeasti. Tästä eteenpäin kiinteistökaupat tehdään, aina kuin mahdollista, sähköisinä.

- Teppo Tuijula / Solid House Oy LKV

Kiinteistoasiat.fi

Kiinteistövaihdannan palvelu (ent. Kiinteistökaupan verkkopalvelu) sijaitsee verkko-osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi

Lisätietoja

Tietopalveluasiantuntija Tiina Lepistö, 040 186 0955, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi