INSPIRE:n mukaiset kysely- ja katselupalvelut

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen katselupalveluja (WMS) ja kyselypalveluja (WFS).

Palvelut ovat BETA-vaiheessa 30.6.2017 asti. BETA-vaiheen aikana palvelut ovat avoimia ja maksuttomia. BETA-vaiheen aikana palveluihin voi tulla muutoksia.

Palveluissa tarjotaan INSPIRE-direktiivin mukaisia tietotuotteita, joita Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus ovat velvoitettuja tarjoamaan.

Tietotuotteet (ja vastaava INSPIRE:n mukainen teeman nimi ja lyhenne):

Osoitteet (Addresses AD):
Väestötietojärjestelmän rakennusten osoitetiedoista koottu tietotuote.

Hallinnolliset yksiköt (Administrative Units AU)
Kiinteistöjaotuksesta johdettu, hallinnollisia yksiköitä kuvaava tietotuote.

Rakennukset (Buildings BU)
Tarjolla sekä väestötietojärjestelmän rakennustiedoista koottu tietotuote että maastotietokannan rakennustiedoista koottu tietotuote.

Kiinteistöt (Cadastral Parcels CP)
Kiinteistötietojärjestelmän tiedoista koottu, kiinteistörekisterin tietoja sisältävä tietotuote (tarkka kiinteistöjaotus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta).

Nimistö (Geographical Names GN)
Nimistörekisterin paikannimistä koottu tietotuote.

Hydrografia (Hydrography HY)
Maastotietokannan hydrografiatiedoista koottu tietotuote

Palvelut voidaan BETA-vaiheen aikana 30.6.2017 asti ottaa käyttöön ilman tilausta, katso palvelun teknisestä kuvauksesta kohta käyttöönotto.