Maastokarttarasteri 1:100 000

Maastokarttarasteri 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokarttarasteri 1:100 000 on tehty Maastokartta 1:100 000 aineistosta. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:100 000 sijaintitietoja.

Maastokarttarasteri 1:100 000:n hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokarttarasteri 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Maastokarttarasteri 1:100 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Käyttötarkoitus:
Maastokarttarasteri 1:100 000 soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi sekä lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1: 50 000 - 1:120 000.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
100000
Pikselikoko
8 m
Esitystapa
Raster
Esitystapaluettelo
Maastokarttarasteri 1:100 000 esitystapaluettelo
on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_merkkienselite.pdf
Ylläpitotiedot
Maastokarttarasteri 1: 100 000 tehdään vuosittain Maastokartta 1:100 000:sta. (Rasteriin päivitetään hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein.) Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.
Historiatiedot
Maastokarttarasteri 1:100 000 on Maanmittauslaitoksen sijainniltaan kolmanneksi tarkin valtakunnallinen rasterikartta-aineisto. Maastokarttarasteri 1:100 000 lähtöaineistona on Maastokartta 1:100 000. Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta.

Tarkemmat tiedot: Maastokartta 1:100 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastokartta-1100-000
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: [teema]
2010-01-07
Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/jalleenmyyjat

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0 http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/jalleenmyyjat
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Maastokarttarasteri 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtijaon perusteella (48 x 48 km). Tuotetta ei saa käyttää navigointiin vesialueilla. Tuote ei noudata navigointituotteita koskevia kansallisia eikä kansainvälisiä säädöksiä. Maastokarttarasteri 1:100 000 on saatavissa Karttakuvapalvelusta (WMS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms. VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttarasteri 1:100 000:een. Maastokarttarasteri 1:100 000 on tehty Maastokartta 1:100 000 -tuotteesta, joka on tehty yleistämällä Maastotietokannasta. Maastotietokanta -tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Liikennevirastolla ja Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokarttarasteri 1:100 000 laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
PNG
Lisätiedot
Koko Suomen aineiston tiedonsiirtokoko on 2.35 Gt.

Maastokarttarasteri 1:100 000

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT
Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Koko Suomi160,00198,40
Ei ole asetusperusteinen