Maastokarttarasteri 1:250 000

Maastokarttarasteri 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Maastokartta 1:250 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:250 000 sijaintitietoja.

Maastokarttarasteri 1:250 000:n hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin 2-10 vuoden välein. Maastokarttarasteri 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa.

Maastokarttarasteri 1:250 000 on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Käyttötarkoitus:
Maastokarttarasteri 1:250 000 soveltuu lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:100 000 - 1:300 000.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
250000
Pikselikoko
32 m
Esitystapa
Raster
Esitystapaluettelo
Maastokarttarasteri 1:250 000 esitystapaluettelo
on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M250_rasteri_merkkienselite.pdf
Ylläpitotiedot
Maastokarttarasteri 1:250 000 tehdään vuosittain Maastokartta 1:250 000:sta. (Rasteriin päivitetään hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein.) Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.
Historiatiedot
Maastokarttarasteri 1:250 000 on Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen rasteriyleiskartta-aineisto. Maastokarttarasteri 1:250 000 lähtöaineistona on Maastokartta 1:250 000.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta.
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: [teema]
2010-01-07
Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Maastokarttarasteri 1:250 000 voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Aineisto toimitetaan TM35-lehtijaossa (96 x 96 km). Sen pikselikoko on 12,5 metriä. Maastokarttarasteri 1:250 000 on saatavissa myös Karttakuvapalvelusta (WMS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttarasteri 1:250 000 aineistoon. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
PNG
Ei ole asetusperusteinen