Maastokarttarasteri 1:50 000

Maastokarttarasteri 1:50 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Maastokarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa (karttalehtijaossa).

Maastokarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Käyttötarkoitus:
Maastokarttarasteri soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:20 000 - 1:65 000. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoista nimistö- ja osoiteaineistoa, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
50000
Pikselikoko
4 m
Esitystapa
Raster
Ylläpitotiedot
Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti. Hallintorajoja ja osassa maata myös rakennustietoja päivitetään vuosittain. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin 5-10 vuoden välein. Tietoaineistossa tapahtuneet muutokset päivittyvät Maastokarttarasteri 1:50 000 -tuotteeseen viikon välein. Ajantasaisimmat aineistot ovat saatavissa Maanmittauslaitoksen rajapinta- ja verkkopalveluissa. Koko maasta tuotetaan tiedostot kerran vuodessa (ns. vuosiversio).
Historiatiedot
Maastokarttarasteri 1:50 000:n lähtöaineistona on Maastotietokanta.

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta. Tuotantoprosessissa kohteiden kuvaukselle tehdään vähäistä yleistämistä.
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: [teema]
2010-01-07
Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Maastokarttarasteri 1: 50 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtijaon perusteella (24 x 48 km). Maastokarttarasteri 1:50 000 on saatavissa myös Karttakuvapalveluista WMS ja WMTS (http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms ja http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts). VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttarasteri 1:50 000:een. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Liikennevirastolla on tekijänoikeus Maastokarttarasteri 1:50 000 laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokarttarasteri 1:50 000 laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
PNG

Maastokarttarasteri 1:50 000

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Koko Suomi300,00372,00
Ei ole asetusperusteinen