Peruskarttarasteri

Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se tuotetaan Maastotietokannasta ja sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Peruskarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Peruskarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan (karttalehtijako) tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Peruskarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Käyttötarkoitus:
Peruskarttarasteri soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:8 000 -1:20 000. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoista nimistö- ja osoiteaineistoa, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
20000
Pikselikoko
1 m
Esitystapa
Raster
Esitystapaluettelo
Peruskarttarasterin esitystapaluettelo
on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Karttamerkkien_selitys.pdf
Tietosisältö

Ylläpitotiedot
Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako-aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein.
Historiatiedot
Peruskarttarasteri on Maanmittauslaitoksen sijainniltaan tarkin valtakunnallinen rasterikartta-aineisto. Peruskarttarasterin lähtöaineistona on Maastotietokanta.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Eri kohteilla on erilaiset sijaintitarkkuusvaatimukset. Useimmilla rakennetuilla kohteilla tarkkuusvaatimus on 3 m. Maastotietokannan kohteiden sijaintitarkkuus on 95 %:n todennäköisyydellä laatumallissa määritellyn minimitarkkuuden mukainen.

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta. Peruskarttarasterin kohteiden kuvausta ei ole kuitenkaan yleistetty Maastotietokantaan verrattuna.

Tarkemmat tiedot: Maastotietokanta osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastotietokanta
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: [teema]
2010-01-07
Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta Peruskarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtijaon perusteella (12 x 12 km). Tuote on saatavana seuraavina versioina: Painoväri ja Taustaväri korkeuskäyrillä. Peruskarttarasterista on on rajapintapalvelussa myös osaelementteinä pellot, vedet, liikenneverkko, rakennukset, suot, korkeussuhteet, nimistö, hallintorajat, avoimet metsämaat sekä kalliot ja hietikot. Peruskarttarasteri on saatavissa Karttakuvapalveluista (WMS ja WMTS, teemarasterit vain WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms ja http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts. VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Peruskarttarasteriin. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Liikennevirastolla on tekijänoikeus Peruskarttarasterin laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Peruskarttarasterin laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
PNG

Peruskarttarasteri

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€) / alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
- Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
- Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Koko Suomi
- Värilliset versiot500,00620,00
- Pohja- tai käyräelementti300,00372,00
- Muut elementit 85,00105,40
Ei ole asetusperusteinen