Paikannuspalvelujen periaate

Satelliittipaikannus perustuu paikannussatelliittien ja käyttäjän laitteen välisen etäisyyden määrittämiseen. Kun etäisyys on määritetty useaan satelliittiin, voidaan käyttäjän sijainti laskea satelliittien tiedossa olevien paikkojen avulla. 

Etäisyyden määritykseen ja sen luotettavuuteen vaikuttaa moni virhelähde. Käyttäjän sijaintitarkkuutta voidaan parantaa määrittämällä virhelähteiden vaikutus sijainniltaan tunnetuilla paikannusasemilla. Käyttäjälle välitetään korjaustieto, jota hänen laitteensa pystyy käyttämään virheellisen sijainnin korjaamisessa.    

Havaintodata kaikilta FinnRef-asemilta lähetetään reaaliajassa Maanmittauslaitoksen laskentakeskukseen, jossa suoritetaan virhemallinnus käyttäen GNSMART-ohjelmistoa. FinnRef-referenssiasemien tunnettuja sijainteja käyttäen virhemallinnuksessa huomioidaan GNSS-havaintoihin virheitä aiheuttavat tekijät, kuten esimerkiksi ilmakehän ionosfäärin ja troposfäärin vaikutus sekä virheet satelliittien ratatiedoissa.

Virhemallinnuksen perusteella generoidaan reaaliajassa korjausdatastreameja, joita Paikannuspalvelun käyttäjä voi hyödyntää omassa GNSS-vastaanottimessaan parantaakseen sijaintitarkkuutta.

 

DGNSS-periaate