Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST)

Palvelun kautta saat käyttöösi Maanmittauslaitoksen sähköisessä arkistossa olevia tietoja; asiakirjoja, toimituskarttoja sekä asiakirjojen kuvailu- ja arkistometatietoja.

Palvelun käyttö edellyttää, että asiakkaalla on jo käytössään Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) ja Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST). Palvelun käytöstä laaditaan sopimus. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö on rajattu vain viranomaisille.

Palvelu on käytettävissä ma - su klo 00.15 - 23.15. Rajapinnan tuki palvelee ma -pe klo 8 - 16.

Tuote Tiedot
Arkistoasiakirja (pdf, jpg)

Maanmittaustoimitusten asiakirjat, toimituslajista riippuen mm.:

  • Sisällysluettelo, joka helpottaa toimituksen kokonaisuuden hahmottamista.
  • Toimituspöytäkirja, jossa kuvataan toimituksen kulku, asianosaiset, esitetyt vaatimukset, ratkaisut ja perustelut.
  • Toimituskartta, jossa kuvataan toimituksen kohde, sijainti, käyttöoikeudet, rajat ja rajamerkit.
  • Rajamerkkiluettelo, jossa kuvataan toimituksen kohteen rajamerkkien koordinaatit sekä rajamerkin laatu.
  • Jaotusasiakirja (lohkomiskirja tai jakokirja), joka kertoo muodostetut rekisteriyksiköt ja niiden tiedot kuten nimen, pinta-alat ja osuudet yhteisiin.

Kirjaamisasioiden asiakirjat:

  • Hakemus, josta selviää mm. haettava rakaisu, kohdetiedot ja hakijat.
  • Päätösasiakirjan liiitteet ovat asiakkaan toimittamia liitteitä, jotka on valittu päätöksen perusteeksi, mm. kauppakirja, lahjakirja, perinnönjakokirja, liiketoimintaan liittyvät sopimukset, jolloin asiakirjat ovat usein salassa pidettäviä.
  • Päätös, esim. lainhuutopäätös.
Arkistoasian ja asiakirjojen metatiedot
  • Arkistoasian metatiedoista käyvät ilmi mm. asia- tai arkistotunnus, joka on yhden toimituksen tai kirjaamisasian tunniste.
  • Asiakirjojen metatiedoista käy ilmi mm. asiakirjan nimeke, joka sisältää kohdekiinteistön tunnisteen ja asian tyypin, esim. lohkominen, rajankäynti, yleistietoimitus, lainhuuto. Metatiedot kertovat myös, mistä asiakirjatyypistä on kyse.

Arkistorajapintapalvelun (REST) hinnat

Hakumäärä (hakuja vuodessa)Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
50280 €
100390 €
250620 €
500880 €
10001 240 €
20001 750 €
30002 150 €
40002 480 €
50002 770 €
75003 400 €
100003 920 €
500008 770 €
7500010 740 €
10000012 400 €
15000015 190 €

Rajapintapalvelu käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa sekä henkilötietoja sisältävien ja salassa pidettävien asiakirjojen osalta erillistä käyttölupaa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa määritellään käyttöoikeus rajapinnan kautta käytettäville aineistoille. Tietyissä tapauksissa asiakkaan on toimitettava Maanmittauslaitokselle myös tietoturvaselvitys.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen sovellukseen palvelusta saatavia tietoja ollaan liittämässä ja miten tietoja on tarkoitus käyttää.

 

Rajapintapalvelua voi koekäyttää maksutta. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen sovellukseen palvelusta saatavia tietoja ollaan liittämässä ja miten tietoja on tarkoitus käyttää.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen: sovellustuki@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1197.