Kiinteistön ostajan muistilista

Valmistaudu huolella kiinteistön, sen määräalan tai määräosan ostamiseen.

Ennen kaupantekoa

 • Tarkista aina lainhuuto- ja rasitustodistus. Pyydä todistuksia myyjältä, tai tilaa maksulliset todistukset itse.
 • Käy tutustumassa myyntikohteeseen, selvitä sen rajat ja mahdollisen rakennuksen kunto.
 • Rakennusluvista ja kaavoituksesta saat lisätietoa kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä saat tiedon toteutuneiden kiinteistökauppojen hinnoista. Voit halutessasi vertailla niitä kiinteistöön, jota olet ostamassa.

Tee kaupat

 1. Laadi kauppakirja.
  a) Voit laatia kauppakirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa yhdessä myyjän kanssa.
  b) Kauppakirjan voi myös tehdä kirjallisesti, jolloin teidän tulee allekirjoittaa se yhdessä kaupanvahvistajan kanssa osapuolten läsnä ollessa.

 2. Kunnalla voi olla kaupassa etuosto-oikeus. Etuosto-oikeus on voimassa kolme kuukautta kaupantekopäivästä.

 3. Kirjaa omistusoikeutesi eli hae lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Voit hakea samalla kiinnitystä.

 4. Kun lainhuuto on kirjattu, määräalan lohkominen eli muodostaminen omaksi kiinteistökseen käynnistyy automaattisesti.