Tie- ja käyttöoikeudet

Kiinteistölle voidaan perustaa käyttöoikeus eli rasite toisen omistamalle maalle. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus tiehen, kaivo, venevalkama, autopaikka tai sähköjohtojen sijoittaminen. Toisen kiinteistön oikeus on siis toisen kiinteistön rasite.

Kiinteistölle kuuluva pysyvä oikeus merkitään kiinteistörekisteriin. Tällöin mahdolliset kiinteistöjen omistajavaihdokset eivät vaikuta tie- tai käyttöoikeuteen.

Yksityistietoimitus

Kiinteistön omistajien keskinäiseen sopimukseen perustuva oikeus kulkea toisen kiinteistön kautta sitoo yleensä vain sopimuksen tehneitä henkilöitä.

Tarvitset yksityistietoimitusta, kun haluat perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia tieoikeuksia. Toimituksessa päätetään muun muassa:

  • tieoikeuksien perustamisesta, siirtämisestä tai lakkauttamisesta
  • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken
  • korvausten määräämisestä
  • käyttöoikeuksien perustamisesta tai käsittelemisestä puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten
  • tiekunnan perustamisesta.

Lue lisää yksityistietoimituksesta (pdf)

Hae yksityistietoimitusta

Hae yksityistietoimitusta samalla hakemuslomakkeella kuin muita toimituksia.

Yksityistietoimituksen kustannukset

Kustannukset muodostuvat toimitukseen käytetystä työajasta. Tietoimituksen kustannuksista vastaa yleensä hakija tai tiekunta.

Yksityistien hoito ja ylläpito

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat.

Tieasioiden hoitaminen helpottuu, jos tieosakkaat järjestäytyvät ja muodostavat tiekunnan. Tiekunta voidaan perustaa vain yksityistietoimituksessa tai kunnan tielautakunnan toimituksessa. Tien hoitoon liittyvät asiat käsitellään tiekunnan kokouksessa.

Yksityistierekisteri

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä. Voit tilata rekisteristä maksullisia otteita.

Yksityistierekisteriotteelta selviää tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (jos ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee. Tiekunnalla on tieto tien osakkaista ja käyttäjistä.

Ilmoita tiekunnan ajantasaiset yhteystiedot

Rasitetoimitus

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esim. venevalkama). Rasite liittyy aina kiinteistöön.

Hae rasitetoimitusta, jos haluat perustaa tai muuttaa kiinteistösi olemassa olevia rasiteoikeuksia. Ainoastaan laissa määriteltyjä rasitetyyppejä voidaan perustaa, siirtää, poistaa tai muuttaa.

Hae rasitetoimitusta

Hae rasitetoimitusta samalla hakemuslomakkeella kuin muita toimituksia. Ruksaa kohta "Muu toimitus" ja selvennä, että kyseessä on rasitetoimitus. Liitä hakemukseen rasitesopimus. Katso sopimusmalli Suomi.fi-palvelusta.

Selvitä hakemuksessa, mihin tarkoitukseen rasite perustetaan. Mainitse hakemuksessa, maksetaanko rasitteen perustamisesta korvausta.

Hinta

Hinnastoon

Lisää aiheesta:

Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta (pdf, 6. painos, 2016)

Käsikirjan alkusanat ruotsiksi, förord (pdf, 2016)

Tieyksikkölaskelman perustietoja (pdf)

Kuinka tieyksikkökäsikirjan saa tulostettua? (pdf)