GIS-Expo 7.11.2017

GIS-Expo förnyas! På allmän begäran arrangeras expon i år som ett endagsevenemang. Anteckna redan nu GIS-Expo i din kalender tisdagen 7.11.2017!

Tid: tisdag 7.11.2017 kl. 9–18
Plats: Messukeskus, Konferenscentrum, Helsingfors
Arrangör: Lantmäteriverket
Facebook: Paikkatietomarkkinat
Twitter: @GIS_EXPO och #Paikkatietomarkkinat
E-post: paikkatietomarkkinat@nls.fi

Program

På programmet står åtminstone en utställning, föreläsningar, utställarnas infosnuttar och workshoppar. Kvällsfesten som börjar kl. 18 erbjuder en utmärkt möjlighet till nätverksbildning.

Det kommer mer information om expon under våren.

För besökare

Det är gratis inträde för besökare. Vi börjar ta emot förhandsanmälningar hösten 2017. Även i år förväntar vi oss över 2 000 besökare.

För utställare

Försäljningen av utställningsavdelningar börjar 9.5.2017. Huvudutställningen kommer i år att vara i ett enhetligt utrymme i huvudföreläsningssalen.

Tidsenlig information om expon hittar du alltid på adressen maanmittauslaitos.fi/sv/paikkatietomarkkinat.

GIS Expo, det mest etablerade yrkesevenemanget inom geodatabranschen, har arrangerats årligen sedan 1989.

Mera information

Per e-post paikkatietomarkkinat@nls.fi

Per telefon Päivi Varis, tfn +358 40 801 7666