Vem äger denna fastighet?

Det finns situationer där du behöver reda ut vem som äger en fastighet. Du kan beställa en ägarutredning från vår kundservice. I ägarutredningen ingår uppgifter om fastighetsbeteckning, fastighetens namn, fastighetens ägare och adress. En ägarutredning är avgiftsbelagd. När du hämtar uppgifterna från Lantmäteriverkets kundservice måste du visa upp ett identitetsbevis med foto.

För att få veta vem som äger en fastighet ska du känna till dess fastighetsbeteckning.

När du känner till fastigheten kan du:

  •  Beställa ett avgiftsbelagt lagfartsbevis.
  •  Be att få ägaruppgifter. Det är möjligt att få ägaruppgifter för högst tio fastigheter per telefon.
  •  Be att få avgiftsbelagda uppgifter om en eller flera fastigheter per e-post.

Fastigheternas ägar- och adressuppgifter

SöktermPris exkl. moms, euro (€)Pris inkl. moms 24 %, euro (€)
Ägaruppgift och eventuell adressuppgift hämtas maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret. För skattefria engångsbeställningar på över 1 000 euro beviljas en rabatt som baserar sig på slutbeloppet och är minst 6 % och högst 80 %.
11050Ägaruppgifter och adressuppgifter per registerenhet1,601,98
11051Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare1,601,98
11052Dock minst / beställning85,00105,40
Ägar- och adressuppgifterna kontrolleras i lagfarts- och inteckningsregistret / Befolkningsdatasystemet (BDS) / Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).
10742Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), per registerenhet2,583,20
11053Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare2,583,20
11097Innehavare av nyttjanderätt och adressuppgifter / registerenhet2,583,20
11098Utredning av innehavare av nyttjanderätt / timme90,00111,60
11099Dock minst / beställning5,707,07