Kartor och geodata

Vi producerar kartdata och främjar samanvändningen av sådana data. Lantmäteriverkets terrängdatabas är den enda geodatamängden i Finland som omfattar hela landet och uppdateras kontinuerligt. Alla Lantmäteriverkets kartor, karttjänster på webben och kartgränssnitt produceras utgående från terrängdatabasen.

Köp våra kartor och kartutskrifter

I vår kartbutik kan du köpa kartor som lämpar sig för olika ändamål. En väderbeständig kartutskrift lämpar sig utmärkt för dig som trivs i naturen.

Tips om hur du väljer en karta

Terrängdata för yrkesbruk

Lantmäteriverket samlar in terrängdata från hela Finlands område. I datamaterialen ingår bland annat ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformationer och höjdförhållanden samt administrativa gränser.

Så här skaffar du terrängdata

Mest populära karttjänster