Julkaisut

Maanmittauslaitoksen julkaisuja ja raportteja.

Julkaisusarja

Julkaisusarja sisältää ohjeita ja tutkimusraportteja. Niiden lisäksi julkaisemme myös suppeampia selvityksiä. Tälle sivulle on listattu julkaisut viimeiseltä viideltä vuodelta. Vanhempia julkaisuja voi tiedustella asiakaspalvelusta.

Väylätoimituksen tuotteet (2017)

Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta (6. painos, 2016)

Yhteismetsän ja yhteismetsäosuuden arvo (2015)

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen (2013)

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet (2013)

Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus (2012)

Selvitykset

Loma-asuntojen ja loma-asuntotonttien markkinat ja hintaindeksit Suomessa (1/2014)

Järilän tilusjärjestelyn loppuraportti (2012)

Muut julkaisut

Lainhuutojen käsittelyajat nopeutuvat Lean-johtamismallin avulla (2016)