Kirjasto

Paikkatietokeskuksen kirjasto on julkinen luonnontieteellinen erikoiskirjasto, jonka kokoelmat käsittelevät erityisesti geodesian, geoinformatiikan, kartografian, kaukokartoituksen, navigoinnin, tähtitieteen ja geofysiikan aihepiirejä. Kirjasto tukee laitoksen tutkimustyötä ja palvelee myös ulkopuolisia tiedon tarvitsijoita.

Paikkatietokeskuksen kirjastossa ja arkistoissa on sekä uusinta alan tietoa että vanhempaa - harvinaislaatuistakin - kirjallisuutta, mittaustuloksia, karttoja ja valokuvia.