Forskning

Geodatacentralen utför innovativ forskning och expertarbete inom geodatabranschen. Det ansedda internationella forskningsinstitutet tillhandahåller tillförlitlig information för samhället.

Kontaktinformation

Geodatacentralens vision är att bli det ledande forskningsinstitutet inom geodesi och geomatik i Europa.

Kontaktinformation Personal

Forskningsavdelningar

  • Geodesi och Geodynamik
  • Geoinformatik och kartografi
  • Navigation och positionering
  • Fjärranalys och fotogrammetri
Forskningsavdelningar

Utlåtanden och specialisthjälp

Geodatacentralen ger på begäran utlåtanden och specialisthjälp inom sin bransch. Institutet utför också forskning, tyngdkraftsmätningar och kalibreringar av geodetiska instrument på beställning inom branschen.

Expert service