Kansallinen maastotietokanta

Kansallinen maastotietokanta on laaja yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa.

KMTK-hanke luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Lisätietoa Kansallisesta maastotietokannasta on hankkeen omilla verkkosivuilla.