Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus (lainhuuto)

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa.

Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.

Maalla tarkoitetaan kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa.  Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.

Hae lainhuuto ajoissa

Sinun on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, vaikka omistusoikeus ei olisi vielä siirtynyt.

Määräaika lasketaan sopimuksen, esimerkiksi kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Tämän ajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Vero voi korottua enintään kaksinkertaiseksi.

Maanmittauslaitos lohkoo määräalan lainhuudon jälkeen omaksi kiinteistökseen. Lohkomistoimitus aloitetaan automaattisesti.

Voit hakea useamman kiinteistön lainhuutoa yhdellä hakemuksella. Hinta määräytyy kiinteistöjen määrän mukaan.

Hae selvennyslainhuutoa

Selvennyslainhuudon hakeminen ei ole pakollista, mutta helpottaa asioiden hoitoa. Selvennyslainhuutoa kannattaa hakea pääasiassa kahdessa tapauksessa:

  • kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan kiinteistön. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perunkirjaa lainhuutoa varten.
  • kun yhtiössä tapahtunut muutoksia, esimerkiksi jakautuminen tai sulautuminen.

Käsittelyaika

Koko prosessi lainhuudon vireille laitosta ratkaisuun kestää noin 2 kuukautta.

Hae lainhuutoa

  1. Kokoa tarvittavat liitteet.
  2. Täytä lainhuudon hakemuslomake (suomi.fi).
  3. Toimita hakemus ja sen liitteet sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne palvelupisteeseen. Paperiset asiakirjat palautetaan sinulle vireille laiton jälkeen.

Tarvittavat liitteet

Useimmiten liitteet ovat kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksukuitti. Sopimuksia, jotka kaupanvahvistaja on allekirjoituksellaan vahvistanut, ei tarvitse toimittaa alkuperäisinä. Muut sopimukset tulee toimittaa alkuperäisinä postitse. Muut tarvittavat liitteet on lueteltu tarkemmin lainhuutohakemuksen täyttöohjeessa.

Kuolinpesän selvennyslainhuutoa varten toimita jäljennökset vainajan perukirjasta ja sukuselvityksestä.

Yhtiöoikeudellisissa muutoksissa toimita yhtiöiden jakautumissuunnitelma liitteineen. 

Lainhuutoasiat

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
maksu / kiinteistö, määräala tai määräosa
Lainhuudatus119,00 / kiinteistö, määräala tai määräosaei arvonlisäveroa
Omistusoikeuden rekisteröinti119,00 / kiinteistö, määräala tai määräosaei arvonlisäveroa
Lainhuudatus, joka sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä225,00 / kiinteistö, määräala tai määräosaei arvonlisäveroa
Selvennyslainhuuto (maakaaren 11 luvun 6 §, 540/1995)75,00 / kiinteistö, määräala tai määräosaei arvonlisäveroa
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus65,00 / kiinteistö, määräala tai määräosaei arvonlisäveroa

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.