Forskning

Geodatacentralen utför innovativ forskning och expertarbete inom geodatabranschen. Det ansedda internationella forskningsinstitutet tillhandahåller tillförlitlig information för samhället.

Information om forskning

Avsnittet Forskning tas i bruk senare.

Läs mer om forskningen inom området på Geodatacentralens webbplats.

Geodatacentralens webbplats