Arbeta eller studera inom lantmäteribranschen

Lantmäteribranschen passar dig utmärkt, om du till exempel trivs ute i naturen och tycker om kartor, teamarbete och kundservice. Utöver det traditionella lantmäteriarbetet erbjuder vi dock även annat arbete, såsom exempelvis forskningsarbete eller utveckling av ICT-tjänster. Till dessa finns det även andra vägar än genom studieplatserna nedan.

Vid studier på grundnivå inom lantmäteribranschen och i arbetet lär du dig läsa kartan, mäta terrängen och utnyttja datateknik. För att nå toppen i branschen behövs en del matematik, lagböcker och samarbete med olika experter.

Du kan studera lantmäteri vid yrkesskola, yrkeshögskola eller universitet. Det finns studieplatser runt om i Finland. Efter att du har tagit din examen kan du arbeta i kommunen, staten eller företag som har specialiserat sig på geografisk information.

Lantmäteriverkets personal
Foto: Jussi Valkeajoki

Utbilda dig till kartläggare vid yrkesskolan

Vid yrkesskolan kan du utbilda dig till kartläggare genom att avlägga en treårig grundexamen inom lantmäteribranschen. En kartläggare kan vara ute i terrängen för att stycka en stugtomt eller mäta upp byggplatser. Lika väl kan en kartläggare uppdatera Finlands karta eller arbeta med försäljnings- eller skolningsuppgifter.

Studera till lantmäteriingenjör

Du kan studera till lantmäteriingenjör eller lantmätare vid yrkeshögskola eller universitet.

Vid yrkeshögskoleprogrammet i lantmäteriteknik studerar man geodatateknik, fastighetsförrättningar och upprättande av kartor. Till yrket kan en lantmäteriingenjör (YH) vara till exempel förrättningsingenjör, planläggare eller projektchef.

Vid universitet kan du utbilda dig till diplomingenjör med inriktning på exempelvis fastighetsekonomi. En diplomingenjörs uppgiftsområde är brett. Yrkesbeteckningen kan vara basförrättningschef, utvecklingsdirektör, geodatakonsult eller stadsgeodet.

Hitta studieplatserna inom branschen

I tjänsten Studieinfo.fi kan du söka vilka examina som finns inom branschen och vid vilka läroanstalter du kan avlägga dem.