Harjoittelut ja opinnäytetyöt

Opiskelijoita
Kuva: Ari Hallami

Maanmittauslaitos tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuden tehdä opintoihin liittyviä opinnäytetöitä.

Työharjoittelut

Maanmittauslaitos tarjoaa harjoittelupaikkoja pääosin kesällä. Joka kesä meillä on ollut tarjolla yhteensä noin 120 kesätyöpaikkaa. Kesätyö ajoittuu huhtikuun ja lokakuun välille, ja hakuaika on tammikuussa.

Ilmoitamme kaikista kesätyöpaikoistamme valtiolle.fi-palvelussa ja Aarresaaressa.

Kesätyöntekijöitä palkataan:

 • maanmittausalan tehtäviin
 • IT-tehtäviin
 • tutkimustehtäviin
 • asiakaspalveluun
 • kiinteistöjen kirjaamistehtäviin
 • taloushallintoon
 • arkistotietopalveluun
 • viestintään

Opinnäytetyöt

Maanmittauslaitos tarjoaa opiskelijoille – erityisesti maanmittausalaa opiskeleville – mahdollisuuden tehdä opintoihin liittyviä opinnäytetöitä. Opinnäytetöitä teettämällä Maanmittauslaitos saa uusinta tutkimustietoa ja asiantuntemusta käyttöönsä.

Opinnäytetyön aihe räätälöidään Maanmittauslaitoksen tarpeen mukaan siten, että se vastaa korkeakoulun opinnäytteiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa.

Ilmoitamme opinnäytetyöpaikoista ulkoisilla sivuillamme ja aiheesta riippuen eri oppilaitosten omilla sähköisillä ilmoituskanavilla kuten Aarresaaressa ja Jobstep.netissä.

 • Paikkatietokeskuksen kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto hakee opiskelijoita ja vastavalmistuneita kesätöihin, kokopäivätyöhön tai diplomityöhön kehittämään liikkuvan keilauksen algoritmeja ja ohjelmistoja. Haku päättyy 20.2.2018. Lue lisää hakuilmoituksesta.
   
 • Paikkatietokeskuksen geodesian ja geodynamiikan osasto hakee määräaikaisia apulaistutkijoita, opinnäytetyöntekijöitä ja jatko-opiskelijoita työskentelemään tutkimusprojekteissa. Haku päättyy 28.2.2018. Lue lisää hakuilmoituksesta.

TET-harjoittelut

Maanmittauslaitos tarjoaa myös mahdollisuuksia työelämään tutustumisjaksoihin. TET-paikkoja on tarjolla Maanmittauslaitoksen toimipaikoissa ympäri Suomen. Jos olet kiinnostunut, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse hr@maanmittauslaitos.fi.