Hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet

Lähetä hakemus postitse tai sähköpostitse. Kaikki hakemuslomakkeet löydät sivun lopusta.

Lainhuuto- ja kiinnityshakemukset

Lähetä lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä erityisiä oikeuksia koskevat hakemukset liitteineen yhteen seuraavista osoitteista:

Maanmittaustoimitushakemukset

Lähetä maanmittaustoimitushakemus yhteen seuraavista osoitteista:

  • sähköpostitse toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi
  • Turvaposti-palvelu (isot liitetiedostot ja salattu sähköposti)
  • tai postitse Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, 33101 Tampere.

Muut hakemukset

Lähetä muu hakemus, esimerkiksi kiinteistön nimen muuttaminen tai kiinteistöjen yhdistämishakemukset, yhteen seuraavista osoitteista:

  • sähköpostitse rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
  • Turvaposti-palvelu (isot liitetiedostot ja salattu sähköposti)
  • postitse Maanmittauslaitos / Rekisteriasiat, PL 1005, 33101 Tampere.

Maanmittauslaitoksen pyytämät tiedot

Maanmittauslaitos voi kirjeitse pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Lähetä täyttämäsi liitelomake tai muu selvitys siihen osoitteeseen, joka on mainittu saamassasi täydentämispyynnössä. Merkitse asiakirjaan selkeästi hakemustunnus, nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Lainhuuto- ja kiinnityshakemuslomakkeet

Maanmittaustoimituslomakkeet

Tietojen ilmoittaminen

Lomakkeet kaupanvahvistajalle

Muut lomakkeet